top of page

כרטיסיית 10 כניסות ב 350 ש״ח
והיא תקפה לשנה מיום הרכישה ! 
לשימוש כל השבוע -כולל חגים, חופשות ועוד

תנאי השימוש בכרטיסיה :
1. הכרטיסייה מקנה כניסה בלבד, ללא כל תוספות
2. ניתן לממש בכרטיסייה עד שלושה ניקובים בביקור/בתאריך
3. הכרטיסייה לא תקפה בארועים, ימי הולדת, קבוצות, קייטנות, התכנסות מכל סוג שהוא
4. מימוש כניסה אינו מקנה הנחות והטבות לכניסת אחים
5. הכרטיסייה תקפה לשנה מיום הרכישה

כל חיסכון בהוצאות על הילדים הוא מהלך כלכלי נבון 

bottom of page